LEADER projektKedvezményezett neve:        Kátai Frigyes Zoltán
Kedvezményezett címe:        5121 Jászjákóhalma Széchenyi István út 29.
Ügyfél-azonosító:                 1026962890
Projekt azonosítója:              1970522503


Szakmai beszámoló
 
2000 óta végzem az asztalosiparhoz kapcsolódó tevékenységemet Jászjákóhalmán. A vállalkozás székhelyén és bejelentett telephelyén is megfelelő infrastruktúrával ellátott műhely található, megrendelőim között magánszemélyek és gazdasági szereplők egyaránt megtalálhatóak, megrendeléseinek száma évről évre növekszik. A támogatást ezen tevékenység végzéséhez igényeltem.
 
A VP6-19.2.1.-48-1-17 pályázati felhívásra 2019-ben nyújtottam be támogatási kérelmet.
 
A fejlesztés szükségessége:
A benyújtott támogatási kérelmében megfogalmazott célok és fejlesztések a JKHK LEADER helyi pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival összhangban vannak.
A JKHK HFS-ében szereplők alapján és a projekt során is alapvető fontosságú, hogy a vidéki kistelepülés, így Jászapáti is élhető és vonzóak legyen, melyet a vállalkozásának fejlesztésével kíván megvalósítani.
 
A projekt tervezett céljai:
- munkahelyteremtés, árbevétel növelése, szakmai kapcsolattartás kialakítása, környezetvédelem, marketing tevékenység javítása, megújuló energiaforrás hasznosítása stb.
A fejlesztés eredményeként javulhat a térség foglalkoztatottsági színvonal, továbbá a mikrovállalkozások versenyképességének fokozása valósul meg.
 
A fejlesztés keretében beszerzésre került:
  • tiszta levegőt biztosító berendezés
  • sorozatfúró berendezés
  • laptop
  • megújuló energiát hasznosító világítás
  • honlap kialakítás
  • kötelező nyilvánosság biztosítása
 
Eredmény:
Eszközbeszerzés eredményeként a vállalkozás hatékonysága javulhat, emellett a munkahely megtartása mellett, munkahelyteremtés is történik. A projekt települési, regionális, illetve ágazati hatással is bír. Többek között a projekt megvalósításának köszönhetően további fejlesztések indulnak a régióban, az új technológia bevezetését követően az igénylővel kapcsolatban lévő KKV-k is hozzájuthatnak az új technológia egyes elemeihez stb.
 
A megszerzett szaktudásomat folyamatosan bővítem, folyamatosan képzem magamat és munkatársaimat. A fejlesztés megvalósulása együttműködés keretében valósult meg (pl. Kálmán György, Balázs Attila). Az együttműködés a projekt tervezése, megvalósítása és a fenntartási időszakában is folyamatos lesz.
 
A kötelező nyilvánosság biztosítása:
A kialakított honlapon kötelező arculati elemek elhelyezésével illetve a megvalósítási helyszínen elhelyezett projekttáblával valósult meg, mely támogatás terhére került elszámolásra. Együttműködő partner weboldalán jelenteti meg a szakmai beszámolót.                                                    
 
Kátai Frigyes Zoltán egyéni vállalkozó
© minimal-design, 2020 - Utolsó frissítés: 2021. Február 19.

Készítette: Com Imformatikai Kft & Bagi László